Członkowie - założyciele

1. Stanisław Brzyski
2. Jan Czyż
3. Jacek Kisielewski
4. Helena Legierska
5. Mariusz Kobiela
6. Mirosław Magnusek
7. Bogdan Mazur
8. Jerzy Pinkas
9. Czesław Procner
10. Jan Raszka
11. Anna Szatanik-Pilch
12. Małgorzata Walek
13. Zbigniew Welter
Strona pocz±tkowa